احمد سراج در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان میاندرود با بیان ضرورت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در روستاها برای رونق روستانشینی، تولید و جلوگیری از حاشیه‌نشینی در شهرها از انجام بیش از پنج هزار متر حفاری و کابل‌کشی تلفن زیرزمینی در روستاهای این شهرستان خبر داد.

رئیس مرکز مخابرات شهرستان میاندرود در این زمینه اظهار داشت: در برخی روستاهای بخش مرکزی از جمله برگه یک‌هزار و 200 متر، ماکران 300 متر، حلمسر بیش از 300 متر حفاری و کابل‌کشی انجام شده است.

سراج، روستاهای زیدعلیا با یک‌هزار و 200 متر  و اسلام‌آباد را از روستاهای بخش مرکزی این شهرستان در کابل‌کشی زیرزمینی اعلام کرد.

وی در پایان همچنین از راه‌اندازی اینترنت پرسرعت در روستاهای ولوجا، لالیم، ماکران و همچنین افزایش پورت مشترکان روستاهای زیدسفلی،بزمین‌آباد، پیله‌کوه و تجن‌لته و اینترنت روستای تازه‌آباد خبر داد.